SK 8 je dobrovoľným, záujmovým, na štáte i politických stranách nezávislým združením samosprávnych krajov Slovenskej republiky. Bolo založené 16. mája 2006 v Bratislave. Zhromaždenie združenia je najvyšším orgánom SK 8.

Združenie má svoje odborné, metodické a iniciatívne orgány, takzvané „odborné sekcie”,  pre oblasti identické s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy, prípadne iného orgánu, voči ktorému je združenie reprezentantom a hovorcom.

Združenie má kanceláriu, ktorá zabezpečuje odborné, organizačné, administratívne, hospodárske a technické úlohy súvisiace s činnosťou SK 8 a jeho orgánov.

Členov združenia SK 8  zastupujú štatutárne orgány - predsedovia samosprávnych krajov:

predseda SK 8
Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja


podpredsedovia SK 8

Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja

kontrolór združenia SK 8
Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

ostatní členovia SK 8
Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja
Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte zaujímavé informácie z prostredia samosprávných krajov.