Jediné združenie na Slovensku reprezentujúce celú regionálnu samosprávu

SK 8 je dobrovoľným, záujmovým, na štáte i politických stranách nezávislým združením samosprávnych krajov Slovenskej republiky. Bolo založené 16. mája 2006 v Bratislave. Najvyšším orgánom SK 8 je Zhromaždenie združenia.
 
 
Združenie má svoje odborné, metodické a iniciatívne orgány, takzvané „odborné sekcie”. Vytvorených je 9 sekcií pre oblasti identické s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy, prípadne iného orgánu, voči ktorému je združenie reprezentantom a hovorcom.
Združenie má kanceláriu, ktorá vedie agendu SK 8. Pripravuje a spracúva návrhy materiálov na oficiálne rokovania, zabezpečuje odborné, organizačné, administratívne, hospodárske a technické úlohy súvisiace s činnosťou združenia a jeho orgánov.
 

Aktuality

Stanoviská, vyjadrenia, dôležité témy a aktivity samosprávnych krajov.

 

členovia Zhromaždenia združenia

Jozef Viskupič (predseda SK 8)

predseda Trnavského samosprávneho kraja

Milan Majerský (podpredseda SK 8)

predseda Prešovského samosprávneho kraja

Ondrej Lunter

predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Branislav Becík

predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Juraj Droba

predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Erika Jurinová

predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Jaroslav Baška

predseda Trenčianského samosprávneho kraja

Rastislav Trnka

predseda Košického samosprávneho kraja

20 ROKOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV SLOVENSKU 2001 – 2021.pdf