SK 8 je dobrovoľným, záujmovým, na štáte i politických stranách nezávislým združením samosprávnych krajov Slovenskej republiky. Bolo založené 16. mája 2006 v Bratislave. Zhromaždenie združenia je najvyšším orgánom SK 8.

Združenie má svoje odborné, metodické a iniciatívne orgány, takzvané „odborné sekcie”,  pre oblasti identické s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy, prípadne iného orgánu, voči ktorému je združenie reprezentantom a hovorcom.

Združenie má kanceláriu, ktorá zabezpečuje odborné, organizačné, administratívne, hospodárske a technické úlohy súvisiace s činnosťou SK 8 a jeho orgánov.

Členov združenia SK 8  zastupujú štatutárne orgány - predsedovia samosprávnych krajov:

predseda SK 8
Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja


podpredsedovia SK 8

Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja

kontrolór združenia SK 8
Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

ostatní členovia SK 8
Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja
Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

20 ROKOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV SLOVENSKU 2001 – 2021.pdf

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte zaujímavé informácie z prostredia samosprávných krajov.