DOKUMENTY

Stanovy

Hlavným cieľom združenia SK 8 je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov, aktívne ovplyvňovať rovzoj samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy. 

Rokovací poriadok

Zhromaždenie združenia vedie a riadi predseda združenia. Zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a koná sa minimálne raz štvrťročne. Kažý člen združenie má jeden hlas. Člena združenia zastupuje jeho štatutárny orgán - predseda samosprávneho kraja.

Povinne zverejňovanie (zmluvy, faktúry, objednávky)

Zmluva o spolupráci medzi SK 8 a Trnavským samosprávnym krajom

Druhá zmluvná strana: Trnavský samosprávny kraj
Druhá zmluvná strana zverejnila zmluvu: 16. 4. 2019

Dátum účinnosti zmluvy: 17. 4. 2019
Dokument za SK 8 podpísal: Mgr. Jozef Viskupič

Výzva_samospráv_poslancom_Národnej_rady_SR (5).pdf
publikacia_20 rokov samosprávnych krajov.pdf
faktura_tlmocenie.pdf
faktura_vedenie uctovnictva 2021.pdf
faktura_toner.pdf
faktura_tlacova beseda_obcerstvenie.pdf
organizacia podujatia den regionov.pdf
faktura_prieskum verejnej mienky 2022.pdf
faktura_peciatka.pdf
faktura_websupport_domena samospravnekraje.pdf
faktura_odkladacia mapa.pdf
faktura_odkladacie mapy_memorandum.pdf
faktura_ocenenia.pdf
faktura_moderovanie.pdf
faktura_prenajom priestorov.pdf
faktura_prenajom galerie.pdf
faktura_websupport_webstranka.pdf

Verejné obstarávanie

Zverejnené 25. marec 2022 - UKONČENÉ
Cenový prieskum na určenie predpokladanej hodnoty zákazky - Organizácia podujatia Deň regiónov.pdf