KARIÉRA

Odkazy na voľné pracovné pozície podľa jednotlivých krajov nájdete na nižšie uvedených webových stránkach. Kraje inzerujú voľné miesta v rámci svojich úradov, ale aj v rámci organizácií ktoré zriaďujú.


Medzi organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti krajov patria:

  • vzdelávacie inštitúcie (stredné školy, jazykové školy, jedálne)
  • sociálne zariadenia (domovy sociálnych služieb pre deti a dospelých)
  • kultúrne inštitúcie (divadlá, knižnice, galérie)
  • zdravotnícke zariadenia (iba ŽSK a TSK, ktoré majú vlastné nemocnice)
  • správa a údržba ciest


Zoznam voľných pozícií podľa krajov:

Banskobystrický samosprávny kraj

https://www.vucbb.sk/Úrad/Kariéra.aspx

Bratislavský samosprávny kraj 
https://bratislavskykraj.sk/otvorena-zupa/volne-pracovne-miesta/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/

Nitriansky samosprávny kraj

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/vyberove-konania

Prešovský samosprávny kraj

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/volne-pracovne-miesta/

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/vyberove-konania/

Trenčiansky samosprávny kraj

https://www.tsk.sk/uradna-tabula/vyberove-konania.html?page_id=157

https://www.tsk.sk/uradna-tabula/volne-pracovne-miesta-na-ovzp-tsk.html?page_id=201

Trnavský samosprávny kraj

https://www.trnava-vuc.sk/11506-sk/volne-pracovne-miesta-ttsk/

https://www.trnava-vuc.sk/5559-sk/vyberove-konania-ttsk/

Žilinský samosprávny kraj

https://www.zilinskazupa.sk/sk/volne-pracovne-miesta

https://www.zilinskazupa.sk/sk/vyberove-konanie/miesta/