Kohézna politika a regionálny rozvoj po roku 2020

Druhá výročná konferencia samosprávnych krajov

Kohézna politika je dôležitým nástrojom ekonomického a sociálneho rozvoja v regiónoch a patrí k najdôležitejším cielom Európskej Únie. Projekty v regiónoch financované z budúcich eurofondov však musia byť výsledkom spolupráce vlády s mestami a krajmi. Cieľom tohtoročnej v poradí druhej konferencie samosprávnych krajov je diskusia o budúcnosti kohéznej politiky na Slovensku v novom programovom období 2021 - 2027. Na konferencii vystúpia predstavitelia samosprávnych krajov, vlády Slovenskej republiky a partnerských organizácií SK 8, ktorými sú predovšetkým Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska a Asociácia krajov Českej republiky.

Investície EÚ v rokoch 2021 – 2027 bude stimulovať päť hlavných cieľov, ktoré sú zároveň hlavnými témami konferencie - Inteligentnejšia Európa, Nízkouhlíková a ekologickejšia Európa, Prepojenejšia Európa, Sociálnejšia Európa a Európa bližšie k občanom.

* V prípade sprísnených protiepidemických opatrení bude kancelária SK 8 informovať o možnosti účasti na konferencii online.