Aktivita 1 (2021) Deň regiónov

Príprava konferencie s dvoma diskusnými panelmi zameranými na prípravu čerpania eurofondov v novom programovom období a zmeny, ktoré do kohéznej politiky na Slovensku môžu nastať po vypuknutí vojny na Ukrajine. Konferenciu poctil svojou prítomnosťou aj predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas. Celé podujatie si môžete pozrieť na:  https://youtu.be/9sh2F73icHM

Združenie SK 8 zorganizovalo v stredu 13. apríla 2022 v Starej tržnici v Bratislave „Deň regiónov“. Celodenné podujatie bolo vyvrcholením série podujatí 20. výročia vzniku samosprávnych krajov. Program pozostával z dvoch panelových diskusií, festivalu krajov a slávnostného galavečera. Cenu regiónov 2022 získalo 17 osobností.

Po panelových diskusiách sa jednotlivé regionálne samosprávy prezentovali na Festivale krajov. Okrem tradícií a regionálnych kuchýň boli odprezentované aj aktivity žúp v oblasti rozvoja stredoškolského vzdelávania, podpory inovácií, kreatívneho priemyslu či cestovného ruchu. Podujatie zakončil galavečer pre pozvaných hostí, na ktorom bolo Cenou regiónov ocenených 17 osobností.

„Župy operatívne zaskakovali za okresné úrady pri manažovaní pandémie ochorenia Covid-19. Následne sme sa chopili očkovania a zvládli to na výbornú. Vyžadovalo si to však obrovské nasadenie zamestnancov žúp naprieč Slovenskom. Ôsmim najviditeľnejších z nich sme premiérovo udelili Cenu regiónov, podobne ako ôsmim osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozkvet modernej regionálnej samosprávy u nás. Medzi nimi vyčnieval prvý bratislavský župan Ľubo Roman, ktorý nám aj dnes chýbal,“ dodal predseda Viskupič.

Deň regiónov aj udeľovanie Ceny regiónov zorganizovalo združenie SK 8 po prvýkrát, pričom má ambíciu, aby sa z nich stala tradícia

Program podujatia:
11.00 - 13.30 PANELOVÁ DISKUSIA (voľný vstup)
15.00 - 17.30 FESTIVAL REGIÓNOV (voľný vstup)
19.00 - 20.00 CENA REGIÓNOV (uzavretá spoločnosť)
Celé odujatie si môžete pozrieť na: https://youtu.be/9sh2F73icHM

Laureáti Ceny regiónov 2022
 • Monika Podolinská (BBSK)    podpora a vzdelávanie marginalizovaných komunít
 • Edita Gruberová (BSK)     sopranistka (in memoriam)
 • Rudolf Schuster (KSK)      rozvoj Košického kraja, bývalý prezident SR
 • Helena Psotová (NSK)      rozvoj Nitrianskeho kraja
 • Ondrej Kandráč (PSK)      folklorista, hudobník, huslista, primáš
 • Vojtech Tĺčik (TSK)    rozvoj vidieckeho turizmu na Slovensku
 • Anton Srholec (TTSK)   kňaz, spisovateľ, charitatívny pracovník, filantrop (in memoriam)
 • Adriana Adamicová (ŽSK)   rozvoj komunitne orientovaných sociálnych služieb s ohľadom na potreby regiónu

 • Ľubo Roman       Špeciálna cena určené prvému županovi za rozvoj a presadzovanie záujmov samosprávnych krajov  (in memoriam)
Laureáti Ceny regiónov 2022 za nezištnú pomoc v čase pandémie
 • Kolektív      Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Tomáš Szalay    riaditeľ Odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja
 • Kolektív      Oddelenia zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja
 • Ľubomír Ševčík  vedúci lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja
 • Zuzana Sabolová    vedúca Odboru zdravotníctva Prešovského samosprávneho kraja
 • Kolektív      Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • Lucia Šmidovičová riaditeľka odboru zdravotníctva Trnavského samosprávneho kraja
 • Silvia Pekarčíková riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja

Diskusia
Bude čerpanie eurofondov v novom programovom období úspešné?

Príprava nového programového obdobia sa neustále predlžuje. Aktéri v území ešte stále nenašli s rezortami zhodu na rozdelení alokácie a spôsobe implementácie. Čo je potrebné urobiťpreto, aby bolo čerpanie efektívne a prínos eurofondov pocítili hlavne obyvatelia regiónov?

Hostia:
Apostols Tzitzikostas (Európsky výboru regiónov)
Ján Ridzoň (MIRRI)
Jozef Viskupič (predseda SK 8)
Juraj Droba (predseda Bratislavského kraja)
Jaroslav Baška (predseda Trenčianskeho kraja)

moderuje: Marián Koreň (Euractiv Slovensko)

Diskusia
Ako mení vojna na Ukrajine naše regióny?

Pri pomoci vojnou postihnutej Ukrajiny sú aktívne zapojené aj župy. Pre utečencov poskytujú ubytovanie vo svojich zariadeniach, žiakov pomáhajú pri začleňovaní do školského procesu, poskytujú pomoc pre hendikepovaných utečencov. Čo môžu do regiónov priniesť a dokážeme utečencov z UA plnodhodnotne integrovať do spoločnosti?

Hostia:
Alexander Duleba (SFPA)
Zuzana Vatraľová (IOM)
Erika Jurinová
(predsedníčka Žilinského kraja)
Rastislav Trnka
(predseda  Košického kraja)
Milan Majerský (predseda Prešovského kraja)
Ján Lunter (predseda Banskobystrického samosprávneho kraja)

moderuje: Hana Kostelníková (TA 3)

Program pre verejnosť
Festival slovenských krajov

Stará tržnica sa zmení na zmenšené Slovensko, stane sa výkladnou skriňou toho najlepšieho, čo v regiónoch máme. Bude to "festival slovenských krajov", kde každý kraj priblíži návštevníkom najväčšie poklady a zaujímavosti zo svojho regiónu. Prezentované nebudú len tradície a kuchyňa regiónov, ale aj súčasné aktivity žúp v oblasti rozvoja stredoškolského vzdelávania, podpory inovácií, kreatívneho priemyslu či cestovného ruchu.

Aktivita 2 (2021): Prieskum verejnej mienky

Kancelária SK 8 vypracovala prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie regionálneho rozvoja a kohéznej politiky obyvateľmi jednotlivých regiónov. Cieľom prieskumu bolo overenie výsledkov prieskumu z predchádzajúcim prieskumom a provnanie zmien pri vnímaní regionálneho rozvoja na Slovensku. Výsledky prieskumu verjenej mienky si môžete stiahnuť nižšie.

Prieskum verejnej mienky 2022_kohézia.pdf
Príprava samosprávnych krajov na čerpanie eurofondov 2021-2027.pdf

Projekt: Future of Regional Cohesion
in Slovakia: EU Cohesion policy and regional development after 2020

Informácie o projekte

Cieľom projektu je poskytnúť relevantné a na faktoch založené informácie o európskej kohéznej politike v kontexte Slovenska. SK 8 sa do projektu zapojí viacerými aktivitami (webinár, prieskum, policy paper, regionálna konferencia) ktorými chce podporiť otvorenú diskusiu  o kohéznej politike  a zvýšiť o nej povedomie občanov. Projekt je realizovaný od 1.8.2020 do 31.7.2021.

(Aktivita 4): Vyhodnotenie prieskumu verjnej mienky: Policy Brunch

Kancelária SK 8 v spolupráci so spoločnosťou Median SK uskutočnila, v termíne od 11. mája 2021 do 18. mája 2021 na vzorke 1000 respondentov od 18 rokov, prieskum verejnej mienky zameraný na povedomie občanov Slovenskej republiky o regiónoch, regionálnom rozvoji a kohéznej politike. Výsledky celého na podujatí s názvom Policy Brunch predstavili:

- Monika Martinková (prieskumná spoločnosť Median SK)

- Jozef Viskupič (predseda SK 8)

- Marián Koreň (senior editor portálu Euractiv)

SK 8 Policy paper 2021.pdf

( Aktivita 3) Konferencia SK 8: 

Úloha samosprávnych krajov pri čerpaní eurofondov 2020+

Združenie samosprávnych krajov SK 8 Vás srdečne pozýva na koferenciu s názvom

Úloha samosprávnych krajov pri čerpaní eurofondov 2020+”

ktorá sa uskutoční online formou

vo štvrtok 20. mája 2021 o 10:00.

V diskusii odznejú názory odborníkov na úlohy samosprávnych krajov pri čerpaní eurofondov v novom programovom odbobí, ale aj pohľad samosprávnej, národnej a európskej úrovne v podaní zástupcu Európskeho výboru regiónov, vlády SR a SK 8.

Na konferencii budú zároveň predstavené výsledky prieskumu verejnej mienky, ktorý bol zameraný na vnímanie kohéznej politiky občanmi na Slovensku a úlohu samosprávnych krajov v regionálnom rozvoji.

Konferencia sa uskutoční prostredníctvom aplikácie Webex a bude ju možné sledovať aj na Facebook profile združenia SK 8.

Do diskusie sa môžete zapojiť aj prostredníctvom aplikácie Sli:do. Ďalšie informácie o programe poskytneme bližšie k dátumu konania konferencie.

V prípade záujmu o účasť na konferencii nás prosím kontaktujte odpoveďou na tento e-mail najneskôr do 14. mája 2020.

Regionálna online konferencia na tému eurofonodov, výsledkov a skúseností s politikou súdržnosti EÚ v súčasnom programovom období sa uskutoční 20. mája 2021 o 10:00, pričom ide o ďalšiu zo série konferencií samosprávnych krajov.

V rámci programu konferencie budú predstavené výsledky exkluzívneho prieskumu verejnej mienky na tému politiku súdržnosti na Slovensku. Do konferencie prispejú svojimi postrehmi predsedovia samosprávnych krajov, zástupca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Európskeho výboru regiónov, ako aj odborníci z radov miestnych a regionálnych samospráv na Slovensku.  

Pozvanie do diskusie prijali nasledovní hostia: 

 • Petr Blížkovský, generálny tajomník Európskeho výboru regiónov  
 • Michaela Žitnáková, Sprostredkovateľský orgán pre IROP
 • Matúš Drotár,  riaditeľ odboru tvorby a riadenia operačného programu Slovensko, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Zuzana Špačeková, odborná expertka pre zahraničnú spoluprácu Združenia miest a obcí Slovenska
Moderátor diskusie: Marián Koreň, Euractiv Slovensko

  Program konferencie:

  10:00 – 10:20   Privítanie hostí a príhovory predsedov samosprávnych krajov

  10:20 – 11:00   Diskusia hostí na tému regionálneho rozvoja a politiky súdržnosti na Slovensku a v Európe

  11:00 – 11:30   Prezentácia výsledkov prieskumu verejnej mienky o vnímaní kohéznej politiky a úlohe samosprávnych krajov, reakcia hostí na výsledky prieskumu

  11:30 – 11:40   Otázky verejnosti do diskusie a odpovede hostí

  11:40 – 11:45   Záverečné slovo moderátora

Konferenciu bude možné sledovať online prostredníctvom platformy Webex alebo na Facebooku  Združenia SK 8. Do diskusie sa môžete zapojiť zaslaním otázky prostredníctvom aplikácie Sli.do zadaním kódu „#SK8“.

Konferencia je realizovaná v rámci projektu s finančnou podporou Európskej komisie v spolupráci s portálom Euractiv Slovensko, regionálnymi novinami MY a Technickou univerzitou Košice. 

(Aktivita 2) Prieskum SK 8: Úloha kohéznej politiky

 V Júny 2019 zvererejnila Európska komisia výsledky eurobarometra, ktoré ukazujú, že až 77 % občanov Slovenskej republiky už niekedy počulo o projektoch spolufinancovancovaných Európskou úniou a až 86 % z nich vnímajú túto podporu s pozitívnym dopadom pre mesto alebo región. Cieľom prieskumu verejnej mienky podľa SK 8 je verifikovať pohľad občanov - verejnosti na kohéznu politiku a jej úlohu.

(Aktivita 1) Webinár SK 8: 
Kohézna politika 2021 až 2027

15. októbra 2020 sa uskutočnil online Webinár SK 8 za účasti expertov vlády Slovenskej republiky, ktorí sa podieľajú na príprave Partnerskej dohody pre roky 2021 - 2027. Cieľom Webinára bolo otvoriť diskusiu o budúcnosti Kohéznej politiky a jej implementácii na Slovensku v novom programovom období 2021-2027. V rovnakom termíne bola pôvodne plánovaná Konferencia na tému Kohéznej politiky, ktorá sa zrušila z dôvodu nepriaznivých epidemiologických podmienok.

Podoba budúcej Kohéznej politiky musí byť výsledkom spolupráce vlády so samosprávami, pričom Združenie SK 8 je ich reprezentatívnym zástupcom. V období, kedy sa na Slovensku rozhoduje o podobe verejných politík 
a reformách financovaných z prostriedkov z Európskej únie bolo dôležité otvoriť diskusiu medzi predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky, samosprávami, akademickou obcou a občianskou spoločnosťou, ktorá poukázala na priority tejto dôležitej investičnej politiky na regionálnej úrovni.

Cieľom webinára bolo zvýšiť povedomie o Kohéznej politike ako hlavnej investičnej politike Európskej únie a otvoriť diskusiu o príprave Partnerskej dohody na roky 2021 až 2027. Bol určený nie len pre predstaviteľov samosprávy, ale aj pre občiansku spoločnosť, neziskový sektor, či podnikateľské subjekty, ktoré zásadným spôsobom prispievajú k rozvoju    na úrovni regiónov a miest.  

V súlade s návrhom Európskej komisie,  sa Kohézna politika v najbližšom období zameria na päť investičných priorít - inteligentnejšia Európa, 
- nízko uhlíková a ekologickejšia Európa,
- prepojenejšia Európa,
- sociálnejšia Európa,
- Európa bližšie k občanom.

Webinár reflektoval prípravu týchto priorít v podmienkach Slovenskej republiky. Zvyšovanie konkurencieschopnosti v regiónoch v oblasti digitalizácie a inovačných kapacít je pre Slovensko jedna z kľúčových priorít na udržanie kroku s predstavou Európskej komisie o inteligentnejšej Európe.   S tým súvisí posilnenie inteligentnej a udržateľnej infraštruktúry a rozvoj mobility v regiónoch i v rámci cezhraničnej spolupráce. Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpory obnoviteľných zdrojov na Slovensku zase prispeje k zlepšeniu kvality vzduchu, vôd a k ochrane prírody. Pokiaľ ide o sociálnejšiu Európu, tú je možné dosiahnuť jedine podporou tvorby konkurencieschopných pracovných miest, posilnením sociálneho začlenenia  a dobrým prístupom k zdravotnej starostlivosti. To všetko je možné iba prostredníctvom viacúrovňového riadenia a spolupráce s regiónmi a mestami v zmysle princípu partnerstva, pretože regióny a mestá sú k občanom a ich každodenným potrebám podstatne bližšie, ako centrálna vláda.


Celý webinár si môžete porzieť nižšie alebo na našom FB profile na odkaze: https://www.facebook.com/samospravnekraje/videos/1042203179536948