Jediné združenie na Slovensku reprezentujúce celú regionálnu samosprávu

SK8 je dobrovoľným, záujmovým, na štáte i politických stranách nezávislým združením samosprávnych krajov Slovenskej republiky. Bolo založené 16. mája 2006 v Bratislave. Najvyšším orgánom SK8 je Zhromaždenie združenia.
 
 

Združenie má svoje odborné, metodické a iniciatívne orgány, takzvané „odborné sekcie”. Vytvorených je 10 sekcií pre oblasť identickú s pôsobnosťou samosprávnych krajov.

Združenie má kanceláriu, ktorá vedie agendu SK8. Pripravuje a spracúva návrhy materiálov na oficiálne rokovania, zabezpečuje odborné, organizačné, administratívne, hospodárske a technické úlohy súvisiace s činnosťou združenia a jeho orgánov.

Aktuality

Stanoviská, vyjadrenia, dôležité témy a aktivity samosprávnych krajov.

 

členovia Zhromaždenia združenia

Jozef Viskupič (predseda SK8)

predseda Trnavského samosprávneho kraja

Milan Majerský (podpredseda SK8)

predseda Prešovského samosprávneho kraja

Ondrej Lunter (podpredseda SK8)

predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Jaroslav Baška (podpredseda SK8)

predseda Trenčianského samosprávneho kraja

Rastislav Trnka (kontrolór SK8)

predseda Košického samosprávneho kraja

Erika Jurinová

predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Juraj Droba

predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Branislav Becík

predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

20 ROKOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV SLOVENSKU 2001 – 2021.pdf