Ďalších viac ako 200 miliónov eur pre samosprávy

Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja včera vo Voderadoch zorganizovalo spoločné rokovanie s vrcholnými predstaviteľmi SK8, ZMOS a Únie miest Slovenska, kde zhodnotili takmer 5-mesačné pôsobenie úradníckej vlády.

„Od začiatku pozorne načúvame potrebám regiónov a spoločne sa snažíme riešiť ich problémy. Ministerstvo regionálneho rozvoja je tu pre regióny a samosprávy a máme spoločný cieľ – aby ľudia na Slovensku mali kvalitný život, dobrú prácu a moderné fungujúce služby. Tohto sme sa držali počas celého pôsobenia našej úradníckej vlády,“ uviedol minister Balík.

voderady-2jpg

Ministerstvo investícií sa rozhodlo pre regióny uvoľniť navyše ďalších 213 miliónov eur priamo zo zdrojov ministerstva. Z pôvodných 16,9 % boli eurofondy pre regióny navýšené až na takmer 19 % z celkovej alokácie Programu Slovensko. Regióny teda budú rozhodovať o vyše 2,3 miliarde eur, ktorú môžu použiť na strategické investície podľa vlastných potrieb a priorít.

„Spolupráca so zástupcami poverenej vlády na MIRRI SR bola konštruktívna a veľa vecí sa pohlo vpred aj napriek faktu, že úradnícka vláda má len obmedzený mandát z hľadiska kompetencií i času. Pre efektívne čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov je potrebné rozdeliť ich do regiónov. Som rád, že poverení predstavitelia MIRRI SR zastávajú rovnaký názor, a že za pár mesiacov vo funkcii sa im podarilo navýšiť alokáciu pre regióny,“ povedal predseda SK8 Jozef Viskupič.