Ministerka hospodárstva SR privítala zástupcov SK8 na úvodnom rokovaní

V utorok sa uskutočnilo prvé povolebné stretnutie zástupcov krajov na Ministerstve hospodárstva SR s ministerkou Denisou Sakovou.

Ústrednou témou rokovania bola energetika. Kraje predostreli požiadavku na trvalé zaradenie subjektov sociálnych služieb medzi zraniteľné subjekty s kompenzačnými mechanizmami, vďaka čomu by boli ceny v týchto zariadeniach regulované. Prediskutovaná tiež bola potreba úpravy legislatívy v oblasti stanovovania distribučných poplatkov pre subjekty samospráv tak, aby na prípadné zmeny vedeli samosprávy efektívnejšie reflektovať pri tvorbe rozpočtov.