Nový poslanecký návrh v parlamente ide proti záujmom samospráv

Aktuálne predložený návrh cestného zákona by v prípade schválenia pridelil štátu právomoc prostredníctvom Ministerstva dopravy kontrolovať zmeny organizácie dopravy na miestnych cestách a cestách I. až III. triedy a prípadne samosprávy pokutovať. Zákon by tak oslabil súčasnú kompetenciu samospráv tvoriť dopravné politiky na svojom území.

Návrh zákona je v rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR, v ktorom vláda deklarovala vytvorenie permanentného dialógu so samosprávou a prisľúbila, že žiadnu legislatívu nebude prijímať bez predošlej diskusie.

Nakoľko poslanecký návrh nebol prediskutovaný so zástupcami samospráv, žiadame jeho stiahnutie. Zároveň do budúcna očakávame, že poslanci NRSR budú predkladať návrhy zákonov týkajúce sa samospráv, iba v prípadoch, ak sú dopredu prekonzultované.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon): https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=9514