Odpustenie covidových pôžičiek a vyplatenie kompenzácie cien energií

Po dlhých mesiacoch vyjednávaní a rokovaní boli v októbri vládou SR schválené 2 dôležité rozhodnutia, ktoré boli krajom v minulosti prisľúbené:
  • Odpustenie tzv. covidových pôžičiek vo výške 52 miliónov eur, ktoré krajom slúžili na kompenzovanie výpadkov dane z príjmu fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19
  • Vyplatené kompenzácie cien energií v celkovej sume 13,5 milióna eur určené na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023