Pozvánka na februárovú konferenciu SK8 o regionálnych inováciách

Pozývame vás na konferenciu združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) na tému INOVUJME REGIÓNY - objavte potenciál krajov. Partnerom podujatia je VAIA - Výskumná a inovačná autorita Úradu podpredsedu vlády SR.

Príďte sa presvedčiť akým spôsobom dokážu kraje zlepšovať život v regiónoch Slovenska  REGISTRÁCIA 

Čaká vás bohatý celodenný program, počas ktorého objavíte inovačný potenciál samosprávnych krajov a zistíte ako dokážu držať krok so súčasným rýchlo rozvíjajúcim sa svetom. Diskutovať a prezentovať budú experti od lokálnej, regionálnej až po štátnu úroveň. Vypočujte si kľúčových aktérov, ktorí budujú inovačný ekosystém vo všetkých kútoch Slovenska. Okrem toho budete mať príležitosť zažiť aj inovačného lídra v stredoeurópskom prostredí, Juhomoravské inovačné centrum.

VIZUAL_inovujme-regiony_google-formjpg

/ Kedy: 21. február 2024 od 10:00
/ Kde: Elektrárňa Piešťany (Staničná 51, Piešťany)
/ Program konferencie:
  • 10:00 - 10:50 / Dôležitosť inovácií v regiónoch (panelová diskusia)
Inovácie predstavujú neodmysliteľnú súčasť územnej samosprávy. Ak chcú samosprávy držať krok so súčasným rýchlo rozvíjajúcim sa svetom, je nevyhnutné aby tieto zvyšujúce nároky reflektovali aj na svojom území a tak sa udržali konkurencieschopné. Je potrebné si uvedomiť, že inovácie predstavujú nástroj podpory miest, regiónov, štátu. Len inovatívne prostredie vie zabezpečiť ekonomický rast a presvedčiť mladých ľudí zostať.

Akú pozíciu má štát, kraj a mesto v systéme podpory inovácie? Aký je súčasný stav inovácií a ako by mal vyzerať ideálny stav v podmienkach Slovenskej republiky?

 / Michaela Kršková, Chief Innovation Officer Úradu podpredsedu vlády SR (VAIA)
 / Juraj Hošták, generálny riaditeľ sekcie inovácií a strategických investícií MIRRI SR
 / Jozef Viskupič, predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja
 / Peter Wolf, primátor Dubnice nad Váhom
  • 11:00 - 12:00 / Ako kraje podporujú inovácie 1 (prezentácie 4 krajov)

Poslanie krajských inovačných centier a rozvojových agentúr je jasné. Samosprávy prostredníctvom nich môžu pozitívne ovplyvniť rozvoj podnikateľského prostredia, ako aj prepájať verejný, súkromný, neziskový a akademický sektor za účelom rozvoja územia a vzájomnej spolupráce.

Ako začínali? Ako sa etablovali? Čo sa im podarilo zmeniť v regióne? To budú príbehy krajských inovačných centier a rozvojových agentúr.

  • 12:00 / obed
  • 13:00 - 13:30 / Lokálne inovácie za hranicami (prezentácia)
Inovácie v zahraničí predstavujú dôležitý aspekt v systéme podpory rozvoja územia, prostredníctvom ktorých si tvoria inovačný ekosystém a podporujú talenty, za účelom udržania mladých ľudí na svojom území, ako aj rast produktivity a tvorby pozitívneho mena.

Ako vzniklo? Ako fungujú? Aké sú úspechy? To nám predstaví Juhomoravského inovačného centra, , ktoré je lídrom v stredoeurópskom prostredí a inšpiráciou už viac ako 20 rokov.
  • 13:45 - 14:30 / Život startupov na regionálnej úrovni (panelová diskusia)
Lokálna a regionálna úroveň predstavuje ideálne prostredie na vznik a rozvoj podnikateľských nápadov, ich testovanie a zavádzanie do praxe. Na danom území sa jednoduchšie nastavuje komunikácia, spolupráca a zdieľanie informácií. Nové nápady prinášajú svoje pozitíva a negatíva, ktoré v značnej miere vedia ovplyvniť život obyvateľov.

Aké úskalia a potreby so sebou prináša vytvoriť startup? Ako sa dostať od nápadu po komercionalizáciu? Aká je podpora a spolupráca s regiónmi?

 / Patrik Dolinský, YourLOX
 / Katarína Šimková, CloseRocket
 /
Hugo Repáň, Ecobutt
 / 
Maroš Halama, Innosensia
  • 14:45 - 15:45 / Ako kraje podporujú inovácie 2 (prezentácie 4 krajov)
Poslanie krajských inovačných centier a rozvojových agentúr je jasné. Samosprávy prostredníctvom nich môžu pozitívne ovplyvniť rozvoj podnikateľského prostredia, ako aj prepájať verejný, súkromný, neziskový a akademický sektor za účelom rozvoja územia a vzájomnej spolupráce.

Ako začínali? Ako sa etablovali? Čo sa im podarilo zmeniť v regióne? To budú príbehy krajských inovačných centier a rozvojových agentúr.

 / Marek Krnáč, Krajská inovačná a rozvojová agentúra Trnavského kraja
 / Petra Klimo Zlatošová, Regionálna rozvojová agentúra Nitra
 / Vlastimil Kocián, INOVIA Žilinský kraj
 / Natália Balániková & Jozef Šimko, Prešovský samosprávny kraj

  • 15:45 - 17:00 / Networking
Počas celého dňa / Prezentačné stánky krajských inovačných centier a rozvojových agentúr

VSTUP voľný. Registráciu na podujatie nájdete na TOMTO ODKAZE (kapacita je obmedzená).