Predseda SK8 sa stretol s Cyperským veľvyslancom

Dnes k nám zavítal veľvyslanec Cyperskej republiky na Slovensku pán Michael Karagiorgis, ktorý na Slovensku pôsobí od augusta 2023. S predsedom SK8 diskutoval najmä o fungovaní verejnej správy, ktorá na Cypre aktuálne prechádza výraznou reformou:
  • Po viac ako desiatich rokoch diskusií začne na Cypre tento rok v júni platiť nové usporiadanie územnej samosprávy, ktoré prinesie výraznú decentralizáciu moci.
  • Vznikne 5 regiónov s priamou voľbou prezidenta, vlastnými kompetenciami a finančnou nezávislosťou.
  • Mestá sa zlúčia do väčších celkov (z 39 na 21), vďaka čomu príde k efektívnejšiemu riadeniu a finančnej úspore.
Reforma verejnej správy je komplexnou a dôležitou témou, a aj samosprávy na Slovensku po nej dlhodobo volajú. Cyprus tak môže byť pre nás jedným z ďalších príkladov ako dokončiť decentralizáciu.