Premiér predstavil kompromisný návrh ku kompenzáciám pre samosprávy

Predstavitelia združení územnej samosprávy dnes rokovali s predsedom vlády SR Ľudovítom Ódorom o prisľúbenom prerozdelení 108 miliónov eur na krytie nárastov cien energii do územnej samosprávy. Výsledkom stretnutia sú nasledujúce 3 návrhy:
  • Odpustenie covidových pôžičiek vo výške 152 mil. eur
  • Zo sľúbených 108 mil. eur určených na energetické kompenzácie, bude samosprávam vyplatených 54 mil. eur
  • Samosprávy v platobnej kríze budú individuálne dofinancované formou adresnej pomoci
Hlavnými argumentmi vlády SR na nevyplatenie cien energií v pôvodne dohodnutej sume, bolo zlepšenie výsledkov hospodárenia samospráv o 154 mil. eur na jednej strane a vyšší schodok verejných financií o 400 miliónov eur na strane druhej.

„Kompromisné návrhy, ktoré sme od vlády dostali, znamenajú pomoc samospráve v celkovej sume 206 mil. eur. Vďaka ich vyplateniu nebudú musieť samosprávy fungovať v obmedzenom režime a budú vedieť zabezpečiť svojim obyvateľom potrebný rozsah služieb“ uviedol Jozef Viskupič, predseda SK8.

Zástupcovia samospráv (SK8, ZMOS, Únia miest) sa k riešeniam vlády vyjadria budúci týždeň.

Záznam z tlačovej besedy nájdete na YouTube.