Rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V stredu 17. januára prijal zástupcov SK8 na pôde Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny štátny tajomník Branislav Ondruš. Išlo v poradí už o deviate ministerstvo, na ktoré boli predsedovia krajov pozvaní.

Rokovanie sa prioritne venovalo štyrom témam, ktoré v súčasnosti najviac trápia samosprávne kraje:
  • Dlhodobé kompenzačné mechanizmy pri zvýšených cenách energií pre zariadenia sociálnych služieb
  • Nedostatok vodičov prímestskej autobusovej dopravy z titulu ich odchodu do predčasného starobného dôchodku
  • Modernizačný dlh objektov sociálnych služieb
  • Financovanie sociálnych služieb

Výsledkom úvodného povolebného rokovania je nastavenie vzájomnej spolupráce, ktoré v konečnom dôsledku bude mať pozitívny dopad na kvalitu života občanov v regiónoch.