Samosprávne kraje chcú spolupracovať na obnove poškodenej krajiny

Košický samosprávny kraj pripravil "Memorandum o spolupráci samosprávnych krajov na obnove poškodenej krajiny Slovenska". Ide o deklaratórny dokument v ktorom predsedovia samosprávnych krajov iniciatívne pozývajú všetkých zainteresovaných lesohospodárov, poľnohospodárov, vodohospodárov, ako aj všetkých tých, ktorí spravujú, alebo zasahujú do spôsobu využívania krajiny k spolupráci na obnove prírodného dedičstva krajiny. Memorandum bude podpísané v Košiciach 13. mája 2019.