SK 8: Chceme sa čo najskôr stretnúť s novým ministrom zdravotníctva a zefektívniť očkovanie

Zároveň ho požiadal o stretnutie v čo najkratšom čase s cieľom nájsť spôsob, ako zrýchliť a zefektívniť proces očkovania populácie proti ochoreniu Covid-19.
Samosprávne kraje sa už vyše roka podieľajú na manažmente koronakrízy. Zabezpečujú predovšetkým distribúciu ochranných prostriedkov do ambulancií
a zariadení sociálnych služieb bez ohľadu na ich zriaďovateľa.
Od 11. februára 2021 sú poverené koordináciou očkovania na svojom území. Na základe doterajších skúseností s centrálnym objednávacím systémom na očkovanie, župy žiadajú, aby im bolo umožnené určovať počty prihlásených na jednotlivé dni, ako aj kontrolovať ich zoznamy pred odoslaním SMS správ s konkrétnym termínom očkovania, za čo zodpovedá Národné centrum zdravotníckych informácií.