Spoločne za bezpečný internet pre deti

Na minulotýždňovom zasadnutí Zhromaždenia SK8 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi SK8 a občianskym združením OCHRÁŇ MA.

Združenie Ochráň ma sa venuje osvete v téme bezpečného používania internetu s dôrazom na boj proti detskej pornografii a pedofílii. Zriadená národná hotlinka www.ochranma.sk slúži na nahlasovanie nelegálneho a nevhodného obsahu na internete, ktorý sa týka najmä zneužívania detí, nevhodnej detskej nahoty či kybernetického groomingu.

Samosprávne kraje budú aj vďaka svojim stredným školám partnerom združenia pri efektívnom fungovaní a ochrane detí v online priestore a vyčistenia slovenského internetu od detskej pornografie.