KARIÉRA

 

Odkazy na voľné pracovné pozície podľa jednotlivých krajov nájdete na nižšie uvedených webových stránkach. Kraje inzerujú voľné miesta v rámci svojich úradov, ale aj v rámci organizácií ktoré zriaďujú.

 

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti krajov

správa a údržba ciest
vzdelávacie inštitúcie (stredné školy, jazykové školy, jedálne)
kultúrne inštitúcie (divadlá, knižnice, galérie)
sociálne zariadenia (domovy sociálnych služieb pre deti a dospelých)
zdravotnícke zariadenia (iba ŽSK a TSK majú vlastné nemocnice)

Zoznam voľných pozícií podľa krajov

Bratislavský samosprávny kraj
bratislavskykraj.sk

Trnavský samosprávny kraj
trnava-vuc.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
tsk.sk

Nitriansky samosprávny kraj
unsk.sk

Žilinský samosprávny kraj
zilinskazupa.sk

Banskobystrický samosprávny kraj
bbsk.sk

Prešovský samosprávny kraj
po-kraj.sk

Košický samosprávny kraj
web.vucke.sk