KONTAKT

Samosprávne kraje Slovenska

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava
Slovensko

IČO: 42053315
DIČ: 2022204008
SK89 5600 0000 0006 8344 7003
Prima banka Slovensko, a.s.

 
Napíšte nám

Sledujte aktuálne informácie na sociálnych sieťach